เกี่ยวกับเรา

             บริษัท เอแอนด์พี พาวเวอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจ ในปี พ.ศ.2534 

โดยเริ่มต้นดำเนินการในนาม หจก.เมธาวี เอแอนด์พี โดยทำธุรกิจเกี่ยวกับ 

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ควบคู่ไปกับการจำหน่าย สลิงโพลีเอสเตอร์ 

(Polyester Webbing Sling) และสายรัดสินค้า (Ratchet)

หจก.เมธาวี เอแอนด์พี ได้เป็นตัวแทนนำเข้า อุปกรณ์ PPE ที่ได้รับมาตรฐานสากล หลายยี่ห้อ 

โดย บริษัท เอแอนด์พี พาวเวอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้คัดเลือก ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกมาจำหน่าย

              ปี พ.ศ.2541 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น หจก.เมธาวี เอแอนด์พี

และมี่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดในปัจจุบัน 

โดยได้มีการขยายสาขาไปทั้วทุกภูมิภาค เพื่อการบริการ ลูกค้าได้ทั่วถึงและรวดเร็ว 

ตามนโยบายของบริษัท " มุ่งมั่นด้านบริการ มาตรฐานสากล ดำรงซึ่งคุณภาพ "