COMASEC: MULTIPLUS

 - ความยาว 14นิ้ว

 - คุณสมบัติ ถุงมือPVC เคลือบไนไตร ป้องกันสารเคมีเข้มข้น ประเภทกรด ด่าง สารหล่อเย็น น้ำมันเครื่อง งานปิโตรเคมี จับชิ้นงานที่เปียก และแห้งได้ดี สามารถป้องกันกรด และด่างได้ดีเยี่ยม