Sure Grip

- ระบบมือจับแบบใหม่ใช้มือสอดแทนการใช้ที่จัดแบบยื่นลดอันตรายจากการโดนเกี่ยวจากมือจับเวลาเดินผ่าน 

- ผ่านมาตรฐาน FM, OSHA29, NFPA Code30

ประตูปิดมี 2แบบ

- แบบธรรมดา เปิดได้กว้างถึง 180องศา

- แบบปิดอัติโนมัติเมื่ออุณภูมิสูงเกิน  74ป้องกันอันตรายจากไฟไหม้

- ขาตั้งปรับได้เพื่อความสมดุลของตู้ , มีระบบล็อค 2ช้้น เพื่อความปลอดภัย

- มีตัวหนังสือให้ระวังไฟเพื่อความชัดเจน

- มีระบบ Self latching door สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้มือจับปลอดภัยแม้ในกรณีที่มีสายติดไฟ

(สีเหลือง สำหรับสารไวไฟ, สีแดง สำหรับ สารที่ระเบิดได้, สีฟ้า สำหรับสารที่มีฤทธิ์เป็นกรด)

฿0
จำนวน: