DUPONT TychemF

- เทคโนโลยีเส้นใยที่มีหลายชั้นที่พิเศษสุด รวมถึง TYVEK ของดูปองท์พิล์มป้องกันการเคลือบด้วยโพลีเมอร์เป็นเสื้อผ้าที่มีความทนทานและมีคุณสมบัติในการป้องกันสารเคมีในระดับสูง สามารถป้องกันอนุภาและทนทานต่อการกระเซ็นของสารเคมีที่มีความดันสูงถึง 5 บาร์ได้ 100% ป้องกันกรดและน้ำยาอนินทรีย์ที่มีความเข้มข้นและสารอินทรีย์เคมีได้หลากหลาย


฿0
จำนวน: