PN-47

: แว่นตานิรภัย เลนส์เดี่ยว ทรงสปอร์ต

: เลนส์ทำจากPOLYCARBONATE ป้องกันรอยขีดข่วน เคลือบสาร ANTI FOG ไม่เกิดฝ้า

: ขาแว่นทำจากยางไวนิล นุ่มนวลเพิ่มความกระชับ

: ขาแว่นสามารถปรับสั้นยาว เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

: ได้รับมาตราฐานANSI, Z87.1

: PN-47 C เลนส์ใส

: PN-47 CAF เลนส์ใส เคลือบ ANTI FOG

: PN-47 G เลนส์เทา

฿0
จำนวน: