PN-46

: แว่นตานิรภัย เลนส์เดี่ยว ทรงสปอร์ต น้ำหนักเบา

: เลนส์ทำจากPOLYCARBONATE ป้องกันรอยขีดข่วน เคลือบสาร ANTI FOG  ไม่เกิดฝ้า

: ขาแว่นทำจากยางไวนิล นุ่มนวลเพิ่มความกระชับ ขาแว่นสามารถปรับสั้นยาว และสูงต่ำได้ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ได้รับมาตราฐานANSI, Z87.1

: PN-46 CAF เลนส์ใส

: PN-46 G เลนส์เทา

฿0
จำนวน: