4000 SERIES

- หน้ากากเต็มหน้าไส้กรองคู่ ทำจากยางซิลิโคน เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนต  มุมกว้างมีสันกรอบเลนส์ ทำให้ป้องกันการขีดข่วนหน้าเลนส์ สามารถใส่ HALF NOSE เพื่อป้องกันการเกิดฝ้าที่ตัวเลนส์ ชิ้นส่วนทุกชิ้นสามารถถอดออกและเปลี่ยนได้ทุกชิ้น สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ตามวัตถุประสงค์ของงาน

 - ได้รับมาตรฐาน NIOSH, MSHA

฿0
จำนวน: