Accessories

รายละเอียดสินค้า: อ่างล้างตาฉุกเฉิน Unicare UPEW 14

- อ่างล้างตาฉุกเฉินชนิดเคลื่อนย้ายได้

- ความจุ 34 ลิตร ใช้งานได้ต่อเนื่อง 15 นาที

- ทำจากวัสดุ High Density Polyethylene ทนต่อสารเคมี

- ฝาครอบภาชนะขนาดใหญ่ สะดวกต่อการเติมน้ำ ทำความสะอาด

  และตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์

- ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยสามารถดึงถาดออกมาเมื่อต้องการ

  ชำระล้างตา และผลักเก็บเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกัน

  สิ่งปนเปื้อนที่อาจปนมาในอากาศ

- ภาชนะมีสีที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ขนาดกะทัดรัด สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย - สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบติดผนัง และแบบแขวน

฿0
จำนวน: