PRINZING Yellow Lockout Hasps

- ทำจากเหล็กอย่างดีเคลือบสี Epoxy ป้องกันสนิม

- สีเหลือง เห็นได้ชัดเจน

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู 5/16นิ้ว

- บรรจุกล่องละ 1อัน

฿0
จำนวน: