COMASEC :FLEXIPROOF

หนา 35 mil ความยาว 14นิ้ว เสริมผ้าซับในเพื่อความกระชับ

 - ถุงมือไนไตรป้องกันสารเคมี และตัวทำละลายต่าง ๆเช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันโซลเวนท์ ฯลฯ

 

฿0
จำนวน: