Spill Decks

อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อพาเลท

- สามารถเพิ่มขนาดความจุได้ด้วยการต่อท่อเชื่อมระหว่างพาเลท

- เก็บง่ายประหยัดพื้นที่ และสามารถวางซ้อนกันได้

- สามารถเชื่อมต่อพาเลท เพิ่มความยาวได้

- มีหมุดตะแกรงป้องกันการหก

- สามารถเคลื่อนย้ายด้วยรถโฟลท์ลิฟท์

฿0
จำนวน: