BLUE 1 SD

-  หน้ากากครึ่งหน้าไส้กรองคู่ ทำจากยางซิลิโคน 2ชั้น เพื่อเพิ่มความกระชับใบหน้าที SPEAKING DIAPHRAGH สามารถพูดสื่อสารขณะสวมใส่ สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ตาม วัตถุประสงค์ของงาน ชิ้นส่วนทุกชิ้นสามารถถอดออกและเปลี่ยนได้ทุกชิ้นมีอายุการใช้งานนาน

- ได้รับมาตรฐาน NIOSH, MSHA

฿0
จำนวน: