OPTI-FIT 7600

 - หน้ากากเต็มหน้าไส้กรองคู่ทำจากยางซิลิโคน เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนต มุมมองกว้าง มีสันกรอบเลนส์ ทำให้ป้องกันการขีดข่วนหน้าเลนส์สามารถใช้ HALF NOSE เพื่อป้องกันเกิดฝ้าที่ตัวเลนส์ ชิ้นส่วนทุกชิ้นสามารถถอดออกและเปลี่ยนได้ทุกชิ้น สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ตามวัตถุประสงค์

 - ได้รับมาตรฐาน NIOSH, MSHA

฿0
จำนวน: