JOB MASTER

 - 655ความยาว 25ซม.

 - 656ความยาว 30ซม.

 - คุณสมบัติ ถุงมือเคลือบ PVC ป้องกันสารเคมีเข้มข้น ประเภทกรด ด่าง สารหล่อเย็น น้ำมันเครื่อง งานปิโตรเคมี จับชิ้นงานที่เปียก และที่แห้งได้ดี

 

฿0
จำนวน: