SPC Industrial Rugs and Matting

วัสดุดูดซับแบบปูพื้น

- ออกแบบมาสำหรับการปูพื้น เพื่อป้องกันอันตรายจากการลื่น ซึ่งมีสาเหตุมาจากคราบน้ำมันหรือสารเคมีหกบริเวณพื้น

- ดูดซับได้ปริมาณมาก และทนทานสารเคมีทุกชนิด

- แข็งแรงทนทาน รถเข็น รถฟอร์คลิฟต์ สามารถวิ่งผ่านได้

฿0
จำนวน: