Oil Only Sorbents

วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ(สีขาว)

- ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในน้ำ ป้องกันคราบน้ำมันไหลออกนอกบริเวณโรงงาน เช่น รางระบายน้ำ แม่น้ำ บ่อบำบัด

- เลือกดูดซับเฉพาะน้ำมันไม่ซับน้ำ สามารถลอยเหนือผิวน้ำ และรักษารูปทรงไว้ได้แม้ดูดซับน้ำมันไว้มากก็ตาม

- สามารถรีดน้ำมันออกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้

- เหมะสำหรับงานที่ใช้น้ำมัน ทั้งในกระบวนการผลิตและในงานซ่อมบำรุงรวมถึง งานในสิ่งแวดล้อม

฿0
จำนวน: