ผลิตภัณฑ์ดูดซับของเหลวอันตราย • maxRV.jpg
  - ใช้สำหรับดูดซับ น้ำมัน สารหล่อลื่น ปิโตรเคมี สารละลาย กรด-ด่าง เข้มข้น น้ำยา สี เลือด ของเหลวจากร่างกาย ของเหลวทุกชนิดที่รั่วไหลหกหล่นบนพื้นที่ทำงาน โรงงาน โกดังสินค้า ถนน ทางเดิ...
  ฿0

 • paperRV.jpg
  - เหมาะสำหรับของเหลวทุกชนิด น้ำ น้ำมัน สารเคมีทุกชนิด กรด-ด่างเข้มข้น ตาม EPA LIST ไม่ทำปฏิกริยากับเคมี- เหมาะสำหรับของเหลวประเภท น้ำมัน ปิโตรเคมี ไม่ดูดซับน้ำ หรือสารเคมีพื้นฐานน้...
  ฿0

 • withe big .jpg
  วัสดุดูดซับน้ำมันและสารเคมีเหลวที่ไม่ละลายน้ำ(สีขาว)- ใช้ได้ดีทั้งบนบกและในน้ำ ป้องกันคราบน้ำมันไหลออกนอกบริเวณโรงงาน เช่น รางระบายน้ำ แม่น้ำ บ่อบำบัด- เลือกดูดซับเฉพาะน้ำมันไม่ซับ...
  ฿0

 • maintan.jpg
  วัสดุดูดซับน้ำมัน และสารเคมีเหลว(สีเทา)- ดูดซับของเหลวได้ทุกชนิดทั้งน้ำ น้ำมัน สารเคมี เหมาะกับงานซ่อมบำรุง สะดวกกว่าการใช้ทราย หรือขี้เลื่อย- ช่วยลดปริมาณของเสียที่เกิดจากการใช้งา...
  ฿0

 • chemical.jpg
  วัสดุดูดซับสารเคมีรุนแรง (สีเขียว)- ช่วยควบคุมการแพร่กระจายและดูดซับของเหลวที่เป็นอันตราย (Aggressive Liquids) เพราะไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีรุนแรง- ใช้ได้ดีกับสารเคมีทุกประเภทโดยเฉ...
  ฿0

 • Industrial Rugs.jpg
  วัสดุดูดซับแบบปูพื้น- ออกแบบมาสำหรับการปูพื้น เพื่อป้องกันอันตรายจากการลื่น ซึ่งมีสาเหตุมาจากคราบน้ำมันหรือสารเคมีหกบริเวณพื้น- ดูดซับได้ปริมาณมาก และทนทานสารเคมีทุกชนิด- แข็งแรงทน...
  ฿0

 • SpillKaddie_Itm_hi.jpg
  ชุดอุปกรณ์ดูดซับฉุกเฉิน- เป็นชุดอุปกรณ์ดูดซับฉุกเฉิน ใช้งานได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ- ในแต่ละชุดจะมีถุงมือกับสารเคมี แว่นตา ถุงกำจัดขยะ คู่มือการใช้งานและอุปกรณ์ด...
  ฿0

 • gaiio.jpg
  ถังผลิตตด้วยวัสดุที่มีความทนทานและปลอดภัยสูง ฝาถังเป็นแบบเกลียวได้มาตรฐาน UN และ DOT , 1ถังสามารถดูดซับได้ 75 แกลลอน 1ถังประกอบด้วย- 110 pad(15"x19")- 12 SOCs(3"x4")- 8 SOCs(3"x12"...
  ฿0

 • spill.jpg
  พาเลทรองสารเคมีรั่วไหล สำหรับจัดเก็บสารเคมีให้ถูกต้อง และปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดมาตราฐานสิ่งแวดล้อมคุณลักษณะขนาด พาเลท สำหรับวางถัง 200ลิตร ได้ 1ถัง 2ถัง 4ถังความจุ พาเลทสามารถบรร...
  ฿0

 • deck.jpg
  อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อพาเลท- สามารถเพิ่มขนาดความจุได้ด้วยการต่อท่อเชื่อมระหว่างพาเลท- เก็บง่ายประหยัดพื้นที่ และสามารถวางซ้อนกันได้- สามารถเชื่อมต่อพาเลท เพิ่มความยาวได้- มีหมุดตะแก...
  ฿0