ผลิตภัณฑ์ดูดซับของเหลวอันตราย MAXX

- ใช้สำหรับดูดซับ น้ำมัน สารหล่อลื่น ปิโตรเคมี สารละลาย กรด-ด่าง เข้มข้น น้ำยา สี เลือด ของเหลวจากร่างกาย ของเหลวทุกชนิดที่รั่วไหลหกหล่นบนพื้นที่ทำงาน โรงงาน โกดังสินค้า ถนน ทางเดิน เครื่องจักร ทางระบายน้ำ บ่อบำบัดน้ำ แม้แต่ในแหล่งน้ำทั่วไป แม่น้ำ ทะเล

- ช่วยควบคุมการแพร่กระจายของๆ เหลวที่รั่วไหล หกหล่น ดูดซับให้อยู่ภายในตัวมัน

- มีอัตราการดูดซับสูงกว่า เศษผ้า ขี้เลื่อย หลายเท่า ใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาน้อย ประหยัดเงินและแรงงาน

- ไม่เป็นขุย ไม่ทิ้งเศษฝุ่นนทราย ขุยผ้าต่างๆ ที่ล้างออกยาก จนอาจทำความเสียหายต่อชิ้นงาน เครื่องจักร

- ไม่่ลามไฟ ไม่ลุกไหม้เป็นเปลว โดนก้นบุหรี่จะละลายเป็นวงแต่ไม่ลุกไหม้ ปลอดภัยกว่าใช้เศษผ้าผลิตจาก POLYPROLENE ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


฿0
จำนวน: