ถ้งดับเพลิงชนิด Dry Chemical

สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกประเภทอย่างรวดเร็ว และมีระดับความสามารถในการดับเพลิง(Fire-Rating) สูงใช้หลักการดับเพลิงโดยการขับดันผลเคมีออกมาคลุมพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ทำให้อับอากาศ จึงสามารถสกัดกั้นออกซิเจนในการที่จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง ทำให้ไฟดับลง เมื่อฉีดใช้งานจะมีลักษณะเหมือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจึงเหมาะสำหรับฉีดใช้ในที่โล่ง มาตรฐาน มอก.332-2537

฿0
จำนวน: