ถังดับเพลิงชนิดน้ำ

น้ำสามารถลดอุณหภูมิ หรือความร้อนของเชื้อเพลิง ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย(Halotron) ตัวน้ำยาเป็นแก๊สเหลวระเหย ที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่กัดกร่อน ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อในการนำไฟฟ้า มาตรฐาน มอก.332-253

฿0
จำนวน: